سوزن اسپاینال

بیهوشی اسپاینال‌ به‌عنوان‌ یک‌ روش‌ بی‌حسی‌ رژیونال ‌جهت‌ انجام‌ اعمال‌ جراحی‌ متنوع‌، به ‌ویژه‌ جراحی‌ در قسمت‌ تحتانی‌ شکم‌ و اندام‌ تحتانی‌ مطرح‌ است.
کمپانی PAJUNK با عرضه سر سوزناسپاینال تاثیر بسیار زیادی بر بیهوشی اسپاینال گذاشت. مواد، قطر و طراحی نوک سوزن اسپاینال توسط پایونک تغییرات زیادی داشته است.
پروفسور Sprotte با همکاری شرکت پایونک در سال ۱۹۷۹ این نوع سوزن را طراحی و تولید نمود و کمک شایانی به رونق بیهوشی اسپاینال کرد.

 speinal needle1

speinal needle

 در نمودار زیر انواع عوارض بعد از بیهوشی اسپاینال در استفاده از دو نوع سوزن Quincke و Sprotte مقایسه شده است.

speinal needle2

speinal needle3

 spett needle4

کاتالوگ

دسته بندی: PAJUNK, بیهوشی موضعی

ویژگی ها:

سوزن اسپاینال اولین سوزن Atraumatic در جهان است. بسته بودن انتها و انحنا دار بودن سرسوزن سبب می شود دیواره غشای اطراف مایع نخاعی را بدون زخمی کردن کنار بزند. بعد از خروج سوزن از دیواره، لایه ها دوباره به جای خود باز می گردند و زخمی باقی نمی ماند و از ترشح مایع مغزی نخاعی به بیرون نیز جلوگیری می شود. مطالعات نشان داده سوزن اسپاینال مانع ایجاد عوارض بعد از بیهوشی اسپاینال مانند سردرد ها، گرفتگی گردن و حالت تهوع می گردد.