استپلر خطى با قابلیت بارگذارى مجدد

طراحى فوق العاده استپلر خطى با یک طراحى قوى و عملکرد استثنائى، نتیجه برجسته و قابل اعتمادى را در هنگام استفاده ارائه مى دهد.
ساخته شده با درجه پزشکى بالا (مواد وارداتى آمریکایى) اطمینان از نتایج مثبت و تجربه خوب کاربر را مى دهد.

 

relodable-single-use-linear-stapler1

relodable-single-use-linear-stapler

reloadable-single-use-linear-stapler-table

کاتالوگ

دسته بندی: XNY, جراحی

ویژگی ها:
  • قابليت بارگذارى مجدد تا شش برابر و هفت پانچ به ازاى هر دستگاه
  • موقعيت قفل ميانى
  • رِنج كامل بارگذارى هاى مجدد براى انواع ضخامت بافت موجود مى باشد
  • درجه پزشكى 440 استيل ضدزنگ وارداتى آمريكايى و درجه پزشكى 1 سيم گيره تيتانيوم
  • ارگونوميك عالى، تجربه كاربرى فوق العاده را تضمين مى كند.