Sono System

پیدا کردن نقطه دقیق برای سوراخ کردن و زاویه ورود کانولا بدون کمک ابزار های مافوق صوت بسیار دشوار است، به همین دلیل استفاده از این ابزار ها برای قرار دادن صحیح و دقیق کانولا در بیهوشی موضعی رو به افزایش است. پایونک دستگاه SonoGuide-Tsui را در همین زمینه اختراع نموده است.
نشانگر لیزر روی Hub کانولا قرار می گیرد و شکل (+) مانندی را روی بدن نشان می دهد، این نقطه جایی است که سر مافوق صوت دستگاه روی آن قرار می گیرد. با این روش کانولا با هر زاویه و یا نقطه ورود همواره در نقاطی حرکت می کند که در دید دستگاه است، در نتیجه کانولا با دقت بسیار بالایی هدایت می شود.

sono1

لیزر ناحیه قرار گیری سر مافوق صوت را نشان می دهد.

sono2

سر لیزر روی کتتر به وسیله یک رابط سوار می شود.

sono3

کانولا وارد بدن می شود و پزشک توسط SonoGuide مکان آن را کنترل می کند.

آشکار نمودن کانولا

sono4 sono5 sono6

بازتاب دهنده Cornerstone به گونه ای ساخته شده است که تمام امواج مافوق صوت را بازتاب میکند و درنتیجه
در نتیجه سر کانولا همواره قابل دیدن خواهد بود.

sono7

بازتاب دهنده Cornerstone دور تا دور کانولا با زاویه ۶۰ درجه استفاده شده است.

sono8

جدول فارسی1

جدول فارسی2

کاتالوگ

دسته بندی: PAJUNK, بیهوشی موضعی

ویژگی ها:

در کانولا های SonoPlex از بازتاب دهنده های CornerStone برای بازتاب بهتر امواج مافوق صوت استفاده شده است، این بازتاب دهنده ها دور تا دور کانولا با زاویه 60 درجه تعبیه شده اند، این نوع قرارگیری بازتاب دهنده ها بازتاب تمامی امواجی که به کانولا برخورد می کنند را تضمین می کنند در نتیجه کانولا همواره به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.