TrokaCut

ست TrokaCut از یک استایلت محکم با نوک مورب و هم چنین یک کانولای بیرونی با استایلت تخلیه که هر دو دارای درجه بندی هستند تشکیل شده است. بخش بیرونی کانولا مجهز به استایلت تخلیه که هر دو دارای درجه بندی هستند تشکیل شده است. بخش بیرونی کانولا مجهز به استایلت کامل به دیواره ی استخوان متصل می شود که به صورت ساعتگرد و پاد ساعتگرد با فشاری محکم و پیوسته می چرخد. وقتی کانولا نفوذ کرد و مقاومت کاهش یافت استایلت از درپوش سوزن جدا می شود، برای مثال ۹۰ درجه چرخانده شود و بیرون کشیده شود. کانولای بیرونی با نوک بسیار تیز و منحنی اش به نفوذ درون استخوان تحت حرکت دایره وار خود ادامه می دهد. نوک کانولای استوانه ای است و به سمت جلو باریک می شود. این مسئله جمع آوری و پس از آن بیرون آوردن نمونه را آسان می کند. هم زمان شکل مخروطی به استوانه ی بافت برای نگهداری ساختار آن در زمان تخلیه نمونه بافت کمک می کند.

bio

biopsy1

biopsy2

جدول troka cut

کاتالوگ

دسته بندی: PAJUNK, بیوپسی

ویژگی ها:
  • دسته مطابق با آناتومی.
  • استایلت متشکل از فولاد ضد زنگ با استحکام بالا.
  • کانولای باریک شونده برای تخلیه راحت تر.
  • تخلیه ایمن نمونه با کانولای استوانه ای شکل مخصوص.
  • ارتباط دمنده با اتصال های luerlock.
  • سوزن های مخصوص لومن درونی .
  • قفل سوزن