سوزن اپیدورال

سوزن قابل رویت تحت سونو برای افزایش ایمنی:
قرارگیری سوزن تحت سونوگرافی باعث افزایش سرعت بی حسی اپیدروال میشود. ترکیب سوزن Tuohysono با سوزن تهی به علت وجود Cornerstone های روی سوزن انعکاس خاصی یافته و نتیجه آن بی حسی اپیدورال قابل دسترس ایمن و تضمینی در اطراف مهره است.

 tuohy needle1

سوزن تهی دارای یک دسته بصورت صفحه محرک در دو اندازه متفاوت است:

 tuohy needle2

کاتالوگ

دسته بندی: PAJUNK, بیهوشی موضعی

ویژگی ها:

  • نشانگر قابل رویت در سونوگرافی 100 درصد تضمینی.
  • وضوح همانند سازی.
  • ثبات بیشتر با استایلت فلزی.