سوزن ماموگرافی

سوزن نمونه برداری پستان در سونوگرافی یک ست جدید سوراخ کردن برای مکان یابی غده ی پستانی است. برای موقعیت یابی هدفمند و سیم مکان یابی با قابلیت امواج فراصوت (قابلیت دیده شدن توسط سونوگرافی )، در نتیجه ی یک ساختار ابداعی مبتکرانه توسط شرکت PAJUNK توسعه داده شده است. پیکره و هندسه ی نوک طوری طراحی شده که به کاربر اجازه می دهد هنگام قرار دادن سیم مکان یابی، روی نوک کانولا متمرکز شود. به کمک منعکس کننده های Cornerstone که به انتهای بدنه سوزن کانولا وصل شده، محل نوک کانولای سوراخ کننده در هر زمانی می تواند به راحتی تشخیص داده شود.

سوزن ماموگرافی سینه

biopsy2

needle mamography4

جدول

کاتالوگ

دسته بندی: PAJUNK, بیوپسی

ویژگی ها:

  • بهینه کردن میدان دید فراصوتی به کمک بازتابنده ها ی cornerstone.
  • دقت بالای نوک فرا صوت/ کاملا ضد اصطکاک.
  • انتخاب بین نشانگر پیچ قابل تبدیل و سیم قلاب محکم شده دائمی.
  • درجه بندی کانولا در یک سانتی متری برای عملکرد آسان عمق نمونه برداری.