لوله تراکستومی بدون کاف

لوله پی وی سی، انعطاف پذیر، خمیده، شفاف، خط طولی مات برای اشعه ایکس، نوک صیقلی شده، همراه لبه انعطاف پذیر و محکم با کانکتور مخروطی. رابط کمکی با سر شکل داده شده. باند چسبی گردنی.
استریل، تک بسته، یکبار مصرف

در سایزهای  ۵,۰ / ۵,۵ / ۶,۰ / ۶,۵ / ۷,۰ / ۷,۵ / ۸,۰ / ۸,۵ / ۹,۰ / ۹,۵ / ۱۰,۰ میلی متر.

کاتالوگ

دسته بندی: EPSA, بیهوشی عمومی