لوله تراکستومی کافدار

لوله پی وی سی، خمیده، انعطاف پذیر ، شفاف، خط طولی مات برای اشعه ایکس ، نوک صیقلی شده، هماهنگ با بدن، لبه انعطاف پذیر و محکم با کانکتور مخروطی، فشار کم کاف، بالون پیلوت و دریچه نگهدارنده.  رابط کمکی با سر شکل داده شده .  باند چسبی گردنی

استریل، تک بسته، یکبار مصرف

در سایزهای  ۵,۰ / ۵,۵ / ۶,۰ / ۶,۵ / ۷,۰ / ۷,۵ / ۸,۰ / ۸,۵ / ۹,۰ / ۹,۵ / ۱۰,۰ میلی متر.

کاتالوگ

دسته بندی: EPSA, بیهوشی عمومی