کاتتر فولی – کاتتر فولی نرم و کاتتر فولی خیلی نرم

لوله پی وی سی ، سه راه ، با رنگ کریستالی ، قابل انعطاف (برای تخلیه بعد از عمل) ، رنج متفاوت سرها ، اندازه ها و موقعیت یابی برای حفره های دیستال ، قفل متصل به لوئر و دریچه برای لوئر – بالون لاتکس (۳۰ میلی لیتر و ۷۵ میلی لیتر) – خطوط سبزرنگ طولی برای کاتترهای نرم و خطوط قرمز رنگ طولی برایکاتتر های فولی خیلی نرم

استیل، تک بسته، یکبار مصرف

در سایزهای ch 16 / 18 / 20 / 22 / 24

FOLEYPLAST, SOFT FOLEYPLAST AND EXTRA SOFT FOLEYPLAST CATHETER1

کاتالوگ

دسته بندی: EPSA, بیهوشی عمومی