استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف

برای ترمیم و منگنه کردن پرولاپس مخاطی مقعد و یا بافت مخاطی همورئید، استپلر حلقوی مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول دارای عملکرد خودکار است که با نزدیک شدن به محل، دیگر نیاز به کار دست ندارد و وقتی به طور اتوماتیک شروع به کار می کند همزمان در صفحه نمایش نقطه سبزرنگ (سوزندان ایمن) نشان داده می شود که در عین حال جراح می تواند با استپلرارتفاع بسته شده را براساس ضخامت بافت بدن به طور دقیق تنظیم کند.

 استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف

Capture11

کاتالوگ

دسته بندی: XNY, جراحی

ویژگی ها:
  • هزینه کم، زمان کوتاه عمل جراحی، جراحی بدون جراحت و خونریزی، عوارض کمتر، و دوران نقاهت کوتاه و آسانتر
  • انویل جزئی از استپلر محسوب می شود که برای منگنه کردن به کار می رود.
  • نقطه سبز در صفحه نمایش با استپلر مطابقت کرده و سپس ضخامت بافت را نشان می دهد.
  • این محصول دارای عملکرد خودکار و ایمن است.