فیلتر آنتی باکتریال

این فیلتر به منظور حفاظت از بیمار، تجهیزات و جریان تنفس در برابر انواع مختلف آلودگی ها و ذرات از جمله باکتری ها، ویروس ها و قطرات رطوبت ساخته شده است و کاربرد دارد. فیلتر آنتی باکتریال بین دهان یا ماسک با دریچه تقاضای انتودوکس قرار می گیرد.

دسته بندی: Cerdas Med, بیهوشی عمومی

ویژگی ها:

  • کارایی بیش از 99/9999% در برابر باکتری و کارایی بیش از 99/9999% در برابر ویروس.
  • پوشش شفاف.
  • مقاومت پایین در برابر جریان.
  • کانکتور های استاندارد.
  • پورت مانیتورینگ گاز.
  • میزان جذب باکتری > 99.999%
  • میزان جذب ویروس > 99.999%