لوله تراکستومی کافدار

لوله های تراکستومی لوله هایی هستند که برای بیمارانی نیاز به تنفس مصنوعی (تنفس با ماسک یا دستگاه تنفس مصنوعی)دارند استفاده می شود، که توسط کاف (بخشی که بالون نیز نامیده می شود) مسدود و در پایین لوله مستقر و محکم می شود. کاف کل جریان هوا در اطراف لوله را مسدود کرده و باعث اکسیژن رسانی به بیمار می شود و هوا در داخل و خارج از طریق لوله به خودی خود جریان پیدا می کند. بالون پیلوت به کاف متصل شده و در خارج از بدن قرار می گیرد و برای جلوگیری از ازدیاد و کسری هوای داخل کاف استفاده می شود.
جدول

کاتالوگ

دسته بندی: Cerdas Med, بیهوشی عمومی

ویژگی ها:
  • ساخته شده از پلاستیک PVC بی ضرر و شفاف.
  • انحنای 95 درجه. ظرفیت زیاد و فشار کم کاف.
  • ایلت بالن.
  • والو مناسب برای بکارگیری سرنگ همراه با لور لاک یا بدون لورلاک.
  • کانکتور 15mmخمیده ی استاندارد.
  • لاین غیر شفاف X-ray در سرتا سر تیوپ.
  • به همراه اینترودیوسرو 240cm باند پنبه ایی برای گردن.
  • عاری از لاتکس.
  • بکبار مصرف.