لوله تراکستومی بدون کاف

لوله های بدون کاف برای بیمارانی که قادر به تنفس نیستند و یا تنفس سختی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که هیچ کافی وجود ندارد به بیمار اجازه می دهد تا هوا از طریق حنجره و نای عبور کند و بیمار می تواند به طور عادی صحبت و سرفه کند.
لوله های بدون کاف معمولا در طی یک دوره طولانی فرسوده شده و برای جلوگیری از ایجاد زخم در نای یا در سوراخ نای نیاز به این دارد که در جای دقیق قرار گیرد.
به همین منظور، معمولا لوله های بدون کاف در اندازه های مختلف سفارش و ساخته می شود.

جدول

کاتالوگ

دسته بندی: Cerdas Med, بیهوشی عمومی

ویژگی ها:
  • ساخته شده از پلاستیک PVC بی ضرر و شفاف.
  • انحنای 95 درجه.
  • کانکتور 15mmخمیده ی استاندارد.
  • لاین غیر شفاف X-ray در سرتا سر تیوپ.
  • به همراه اینترودیوسرو 240cm باند پنبه ایی برای گردن.
  • عاری از لاتکس.
  • بکبار مصرف