ماسک ونچوری

ماسک های ونچوری جهت تجویز اکسیژن با جریان بالا استفاده می شوند. این ماسک ها قابل اعتماد ترین و دقیق ترین روش برای تجویز غلظت صحیح و کنترل شده اکسیژن هستند. این وسایل طوری طراحی شده اند که هوای اتاق را با جریان ثابتی از اکسیژن مخلوط کرده، سپس به ریه ها می فرستند. به علت سرعت بالای جریان گاز در این سیستم، همواره میزان ثابتی از اکسیژن در سیستم جریان داشته، هوای اضافی همراه با دی اکسید کربن بوسیله این جریان سریع از زیر ماسک خارج می شود.

جدولکاتالوگ

دسته بندی: Cerdas Med, بیهوشی عمومی

ویژگی ها:

  • ساخته شده از PVC پزشکی و شفاف.
  • گیره ی نازال قابل تنظیم.
  • میزان گردش: آبی=24%، زرد= 28%، سفید:31%، سبز=35%، صورتی=40%، نارنجی=50%.
  • استفاده از افشانه هوا برای تهیه رطوبت مورد نیاز.