سیستم بیهوشی مپلسون

در سال ۱۹۵۴ مپلسون برای نصب لوله ی جریان گاز آماده، نصب لوله ی ذخیره، ماسک صورت، کیسه ذخیره و یک دریچه ی بازدمی برای تجویز گازهای هوشبر استفاده می شد.
دارای یک بگ ذخیره و یک دریچه ی قابل تنظیم در انتهای بگ است.
کاربرد بالینی
۱.    تنفس دهی کنترل شده بیماران با لوله تراشه هنگام جابجایی.
۲.    چون فضای ناچیزی دارد و مقاومت ناچیزی عرضه می کند در بیهوشی نوزادان و  اطفال استفاده می شود.
۳.    این سیستم ارزان است و قابل استفاده با ماسک صورت یا لوله تراشه است.
۴.     سبک است و تغییر موقعیت آن به آسانی امکان پذیر است.

Mapleson Anesthetic Breathing Circuit-fa

کاتالوگ

دسته بندی: Cerdas Med, بیهوشی عمومی

ویژگی ها:

  • موجود در لوله های اسموت بور.
  • عاری از لاتکس.
  • یکبار مصرف.